I vänstra kanten ser ni ett ställe som heter Hagarna, strax under ligger grusgropen.

Läs mer om hur du skaffar ett fiskekort här:
http://www.ifiske.se/fiskekort-fredriks-sjo.htm


Senaste om Fredriks sjö:

Nya priser/regler från 2015-10-19

150 kr för medlem, medlemskort skall kunna uppvisas.

300 kr för icke medlem.

Nya tider för sms kortet i Fredriks sjö!
Inom kort så kommer det befintliga DYGNSKORTET att övergå till DAGSKORT med tiderna 05:00-23:00 därefter skall sjön vila. Allt fiske efter 23:00-05:00 bedöms därmed som TJUVFISKE!

När man köper ett sms kort för fredrikssjö så får man ett sms med koden till bommen just för att det skall vara enkelt att hänga med när vi byter kod.
KODEN FÅR EJ SPRIDAS TILL ICKE MEDLEMMAR!

Fördelar som medlem i STV: Medlemskap som senior kostar 300 kr, familjekort kostar 400 kr och då löser man endast ett sms kort för medlem där hela familjen fiskar och 2 fiskar per kort gäller, det är värt att gå med som medlem om du tänkt dig fiska fler än två gånger. Gå in på hemsidan redan i dag och sök medlemskap.

     


Nedan finner ni en skärmdump fråm iFiske och SMS informationen man ska skicka för att beställa ett fiskekort till Fredriks Sjö

Notera att det är 2 olika koder beroende om man är medlem eller inte.


 

Fiskeregler

 1. För att fiska i Fredriks sjö skall man ha löst ett SMS kort.

  1. Medlem betalar den mindre summan (150kr).
  2.  Icke medlem betalar den större summan (300 kr).

 2. Medlem som fiskar måste ha medlemskortet med för att kunna uppvisa för bevakaren, har man inte kortet med så räknas det som tjuvfiske.

 3. Den som fiskar för ekonomiskt värde (fiskar och säljer fisken) riskerar att bli avstängd från fiske i Fredriks sjö.

 4. Endast 1 kort per dag får köpas av en och samma fiskare och två fiskar får tas den dag kortet gäller.

 5. Har man Familjekort så är det ändå bara 2 fiskar per dag man får ta upp, alla i familjen får fiska. Spöt skall vara under uppsikt.

 6. Catch and Reales är att rekommendera. Beslutar man sig för att behålla fisken man fångat, då är det slutfiskat efter andra upptagna fisken!

 7. Tillåtna fiskemetoder är spinnspö, flugspö eller bottenmete/mete med flöte och drag, spinnare, jigg, wobbler, kastflöte och fluga får användas.

 8. Mete får göras med beten som mask, majs, Powerbait och räka och endast med enkelkrok.

 9. Fiske från båt, kanot eller flytring är Förbjudet.

 10. All fisk skall rapporteras in till Ifisket eller STV:s hemsida.

 11. Nedskräpning i naturen får ej förekomma, ta med er era linor, burkar och andra sopor hem.

 12. Koden för vägbommen får man när man löser sitt kort och den kan ändras utan förvarning.

 13. Alla regelbrott mot dessa bestämmelser innebär polisanmälan och beslagtagen utrustning.

 14. Reglerna eller delar i reglerna kan ändras när som helst och det är fiskarens skyldighet att läsa igenom dessa.

 15. Eldningsförbud råder runt sjön förutom vid anordnad eldplats vid vindskyddet. Om allmänt eldningsförbud är utlyst, råder eldningsförbud även vid vindskyddets eldplats.

 16. Alla fiskare är skyldiga att läsa reglerna innan fiske påbörjas

//Styrelsen