Tävlingsledaren för STV skall kontaktas minst 2 månader före tävling, för att ansöka om att arrangera tävling i STV:s vatten.

Avgift för annan klubb eller person avgör Styrelsen vid nästkommande möte, därför är det viktigt att man meddelar tävlingen i god tid!

Och meddelande av vilken avgift det blir, skall ni ha fått innan tävlingen arrangeras, eller utlyses. Den fastslagna summan skall betalas in senast 2 dagar efter tävling. Deltagarlista skall skickas till STV:s tävlingsledare senast 3 dagar efter tävling

Tävlingsledare: Conny Lundgren tel: 0725 252529

Din shoppingvagn
Arrangera tävling i våra vatten?