Tävlingsledaren för STV skall kontaktas minst 2 månader före tävling, för att säkerställa att STV inte planerat egen tävling.

Avgift för annan klubb eller person är 20 kr/deltagare, och betalas senast 2 dagar efter tävling, och deltagare skall skickas till tävlingsledaren i samband med inbetalning.

Tävlingsledare: Conny Lundgren tel: 0725 252529

Share This
Arrangera tävling i våra vatten?