Lipered

Lipered

​Lipered ligger ca 10 km söder om Trollhättan vid samhället Sjuntorp. Vattnen var tidigare ett kortfiskevatten, men ingår numera i medlemskortet. Vattnen omfattar tre sammanlänkade småsjöar. Alsjön, Småvattnet och Liperedssjön samt Smörsjön (även kallad...
Lillån

Lillån

​Regler för Lillåns flugfiske 2022 OBS Catch and Release gäller! För att lösa fiskekort för Lillåns flugfiske krävs medlemskap i Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg, eller att en är gäst till medlem. Båda fiskarna skall i detta fall löst dagskort. Ålen är rödlistad,...
Göta älv “södra”

Göta älv “södra”

Göta älv – Sveriges största älv – var en gång vida berömd för vild natur, dramatiska fall och forsar, samt inte minst för gigantiska laxar och storöringar. Tyvärr fick den omfattande utbyggnaden av vattenkraft och sjöfart under 1900-talet till följd att...
Göta älv “norra”

Göta älv “norra”

Göta älv – Sveriges största älv – var en gång vida berömd för vild natur, dramatiska fall och forsar, samt inte minst för gigantiska laxar och storöringar. Tyvärr fick den omfattande utbyggnaden av vattenkraft och sjöfart under 1900-talet till följd att...
Våra Vatten

Våra Vatten

Ur sportfiskesynpunkt är Trollhättan och Vänersborg lyckligt lottade. Ett flertal sjöar, jämte Göta älv, skapar tillsammans med den närbelägna Vänern och västerhavet en stor sportfiskepotential. Själva kärnan är naturligtvis Göta älv, som likt en pulsåder rinner genom...
Din shoppingvagn
Våra Vatten