Göta älv – Sveriges största älv – var en gång vida berömd för vild natur, dramatiska fall och forsar, samt inte minst för gigantiska laxar och storöringar. Tyvärr fick den omfattande utbyggnaden av vattenkraft och sjöfart under 1900-talet till följd att den unika älvmiljön förändrades påtagligt. Dock bjuds här fortfarande fantastiska naturvärden och fint fiske. Efter en period av svår förorening är idag vattenkvalitén lika god som vid seklets början.Med sin närmast unika lättillgänglighet, och mycket stora artrikedom, tjänar Göta älv som ett fantastiskt hemmavatten för STV.

Den norra älvdelen sträcker sig från Vargöns kraftstation i norr, till Strömkarlsbron-Malgöbron-Klaffbron i Trollhättan i söder.

I själva älvfåran inriktas fisket huvudsakligen efter grov gädda, abborre och gös, samt efter storvuxen insjööring. Den förstnämnda trion återfinns framförallt längs de lugnflytande partierna, medan öringen koncentreras till strömmarna i Vargön, Stallbacka och Trollhättan. Längs hela sträckan förekommer även lake. I de breda vegitationsbältena vid Karlsberg frodas stora mängder karpfiskar; Till glädje för metaren.

Till den norra delen räknas också Karls grav mellan Gropbron i Vänersborg och Brinkebergs kulle. En ca 5 km lång kanal som utnyttjas speciellt vid tävlingsmete.

FISKEKORT Ingår i medlemskortet. Vecko- och dagkort finns. Alla barn upp till 12 år fiskar gratis i våra vatten (Ej Lillån och Laxfisket).

REGLER Spinn, mete, pimpel, fluga samt drag efter båt – med undantag enligt nedan. OBS EJ angeldon. Minimimått Lax 60cm, Öring 60 cm, Gös 45 cm. MAX ANTAL LAXARTADE FISKAR 2/DAG, Observera också att fångstrapport på laxartad fisk måste lämnas in till Fiskeshopen inom 2 dagar.Tel: 0520 361 15
Ålen är rödlistad, och fredad i alla våra vatten!

UNDANTAGSREGLER / FÖRBUD 1) Trolling och fiske med igångvarande motor är förbjuden i vargöströmmarna i Göta Älv, undantaget elmotor, som får användas för dropshotfiske. Förbudet gäller mellan Vargöns kraftstation och Bastån, där gränsen utgörs av en tänkt vinkelrät linje över älven utgående från Baståns mynning. 2) Fiske från båt och is är förbjudet i Karls grav. 3) Fiske förbjudet från broarna i Trollhättan, klaffbron i Vänersborg, i Brinkebergskulle sluss, samt från Vargöns kraftstation.

TILLGÄNGLIGHET Vägnät se karta. Huvuddelen av området är lättast att fiska från båt. Goda möjligheter till landfiske finns på västsidan av vargöströmmarna, vid Brinkebergskulle, Sundsberget, Karlsberg, Knorren och i centrala Trollhättan. Samt i Karls grav. VARNING För fartygstrafik. Fartygen är stora, går förbluffande snabbt och skapar våldsamma vågor. Speciellt längs stränderna. Kalla vintrar isläggs vissa älvpartier. Men pga strömsatt vatten är denna is mycket förrädisk att beträda!

Ankring i Vargönströmmen avrådes helt! Använd alltid flytväst i båt. 

Pin It on Pinterest

Share This
Göta älv ”norra”