Göta älv – Sveriges största älv – var en gång vida berömd för vild natur, dramatiska fall och forsar, samt inte minst för gigantiska laxar och storöringar. Tyvärr fick den omfattande utbyggnaden av vattenkraft och sjöfart under 1900-talet till följd att den unika älvmiljön förändrades påtagligt. Dock bjuds här fortfarande fantastiska naturvärden och fint fiske. Efter en period av svår förorening är idag vattenkvalitén lika god som vid seklets början.Med sin närmast unika lättillgänglighet, och mycket stora artrikedom, tjänar Göta älv som ett fantastiskt hemmavatten för STV. Hela den ca 1,5 mil långa älvsträckan mellan Vargön och slussarna i Trollhättan med undantag av den kilometerlånga delen nedströms Trollhättans kraftstation, ingår i medlemskortet. För den kilometerlånga delen nedströms läs mer här.

Göta älv – Slussområdet

Den södra älvdelen börjar vid ”hängbron” i Trollhättan och slutar vid Holmebryggan syd sluss 5 i Trollhättan.

I området från ”hängbron” förbi Saltet, Rundkajen och slusslederna bedrivs ett relativt utbrett fiske efter gädda, abborre, gös, lake och diverse karpfiskar. därtill bjuder Flottbergsströmmen på chanser till lax och havsöring under sensommar och höst.

FISKEKORT Ingår i medlemskortet. Vecko- och dagkort finns. Alla barn upp till 12 år fiskar gratis i våra vatten (Ej Lillån och Laxfisket).

REGLER Spinn, mete, pimpel, fluga samt drag efter båt. OBS! Ej angeldon. Minimimått: Lax 50 cm, Öring 50 cm och Gös 45 cm. Fredningstid 15/10-31/3. Observera att fångstrapport på laxartad fisk måste lämnas till Fiskeshopen inom 2 dagar.Tel: 0520 361 15
Ålen är rödlistad, och fredad i alla våra vatten!

FISKEGRÄNSER Övre gröns: Hängbron i Trollhättan Nedre gräns: Holmebryggan syd sluss 5

TILLGÄNGLIGHET
Vägnät se karta. Huvuddelen av älvfåran är lättast att fiska från land.

Pin It on Pinterest

Share This
Göta älv ”södra”