oresjo sFem kilometer väster om Trollhättan ligger Öresjö. En 11 km2 stor klarvattensjö, som utgör ett av traktens mest frekventerade sportfiskevatten. Öresjö bjuder på orörd natur, hög vattenkvalitet och inte minst, goda fiskebestånd. Viktigt att tänka på: Öresjö håller Flodkräftan, som är hotad av kräftpest. Därför gäller att båtar är och fiskeredskap är torra innan dom sätts i sjön. Se även skyltar vid munkebovikens båtramp.

FISKEKORT
Ingår i medlemskortet. Vecko- och dagkort finns.

REGLER
Spinn, mete, pimpel, fluga, dragrodd, trolling Max 4 spön/båt, angeldon 10 don/fiskare

HYRBÅT
Öresjö Fiber Ek Förening för hyr ut roddbåtar för fiske och rekreation i Öresjö" - för mer information se http://www.oresjofiber.se/34800782.

TILLGÄNGLIGHET
Vägnät se karta. Respektera enskilda privata vägar, sommarstugetomter, odlad mark etc. Sjön fiskas lättast från båt. Möjlighet till trailersättande vid Munkebo. Vintertid mycket god tillgänglighet från is.

VARNING

För råkar och vindbrunnar vintertid. Speciell försiktighet på den stora öppna sjöytan, som ofta islägges efter övriga sjön!!

Gilla/Dela på facebook