OBS NY REGEL FÖR NOSSAN OBS
Totalt fiskeförbud mellan Forshall-Dettern under tiden 1/3 – 31/4 Till STVs mer avlägsna hemmavatten hör Nossan. En näringsrik, relativt grumlig slättå, som ringlar sig fram genom ett vackert öppet jordbrukslandskap. Sträckan Tengene ned till mynningen i Vänerviken Dettern, ingår i medlems- / fiskekortet.

FISKEKORT Ingår i medlemskortet. Vecko- och dagkort finns. REGLER Spinn, mete, pimpel, fluga samt drag efter båt. Minimimått: Lax, öring 60 cm och gös 45 cm.
Fredningstid för lax och öring 15/9 – 31/12. Fredningstid för asp 1/3 – 31/5.
Alla barn upp till 12 år får fiska i våra vatten (Ej Lillån och Laxfisket).

FISKEGRÄNSER Övre gräns: Tengene. Nedre gräns: Utloppet i Dettern.
Förbudszon året runt från södra ledningen över Forshallshöljan till järnvägsbron uppströms dämmet.

Ålen är rödlistad, och fredad i alla våra vatten!

Pin It on Pinterest

Share This
Nossan