Att pimpla kan vara att fiska genom ett hål i isen på vintern. Man kan också pimpla ifrån bryggor, båtar och särskilda pimpelarkar. Som fiskeredskap används ett kort spö som hålls med en hand, ett pimpelspö. Med små knyckar med handleden fås blänket att röra sig på ett sätt som lockar fisken att svälja det. Den vanligaste fångsten vid pimpling är abborre eller längre norrut i Sverige röding.

Fiske efter abborre sker oftast med vertikalpirk eller balanspirk även kallad balansare. Rödingfiske med ett större blänke, en rysk specialitet är mormyshkafiske, med en liten förtyngd krok, vanligen i volfram, som oftast är dekorativt målad. Till agn används mestadels fluglarver eller fjädermygglarver. Det går dock även att pimpla utan bete, fisken nappar ändå.

Pimplare använder ibland ett litet flyttbart hus på medar att pimpla i, en pimpelark. Ispimpling kan också ske som pimpling efter lake, vilket är tradition på Vättern de vintrar då isen lägger sig. Förr fiskades mycket lake från så kallade ”lakabusar”, en liten torrdassliknande skapelse som försågs med medar för att lätt kunna transporteras ut på isen. De små portabla husen gav bra skydd mot väder och vind. Man hade ibland små kaminer i ”busarna” för att få det lite extra varmt och skönt.

Share This
Pimpel