Regler för Lillåns flugfiske

Regler för Lillåns flugfiske 2021
OBS Catch and Release gäller!

För att lösa fiskekort för Lillåns flugfiske krävs medlemskap i Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

 • Det är begränsat till 6 st fiskekort per dag fördelat på 3 Vuxna och 3 Ungdom. Fiskekort bokas och löses genom I-fiske (www.ifiske.se) på Internet.

Säsongen är mellan 25 April till den 15 dec 2021 för regnbåge. All öring är fredad hela säsongen.

 • Fiskekortet är personligt kostar 150 kr per dag för Vuxen och 75 kr per dag för Ungdom och gäller från 06.00 till 21.00 samma dag. Endast 1 kort per person. Ungdom räknas fram till och med det året du fyller 18 år. Vuxen över 18 år
 • Fiskekort gäller Lillåns hela sträckning från Kassartorpet där ån tar sin början och hela vägen ned till dammfundamentet strax nedom bron vid Önafors.
 • Fisket bedrivs med hullinglös krok och endast som Catch & Release.

Tänk på varsam hantering vid återutsättning av fisk. Använd håv och om möjligt kroka av fisken i vattnet. All öring måste ovillkorligen återutsättas.

 • Endast traditionellt flugfiske med flugspö och flytande fluglina är tillåtet, där en fluga får användas (inget naturligt agn eller doftmedel på flugan)
 • Fiskeförbud råder på höger strand ( i vattnets strömriktning) i åns övre del där bebyggelse finns utmed ån.
 • Tomtmark får ej beträdas!
 • Det finns hästhagar vid vänster strand ( i vattnets strömriktning) i åns övre del, tänk på att använda grindarna när ni går igenom där och uppträd lugnt med respekt mot djuren.
 • Fiske sker utan att vada i ån (inga flytande farkoster typ flytring eller kajak är tillåtna).
 • För allas vår trevnad ta med skräpet hem!
 • Stör inte andra fiskare och uppehåll inte fiskeplatser i onödan.
 • Eldningsförbud råder vid Lillån förutom vid anordnade eldplatser.
 • Att fiska utan gällande fiskekort leder till anmälan om olovligt fiske och din fiskeutrustning kan tas i beslag. Att bryta mot bestämmelser medför att fiskerätten går förlorad.
Din shoppingvagn
Regler för Lillåns flugfiske