Vad är specimenfiske?

Specimenfiske handlar om att fiska efter de största exemplaren av varje art. Det är här viktigt att både fiska i vatten med tillräckligt stor fisk och använda metoder anpassade för den art man fiskar efter. Viktigt är också att fiska efter de olika arterna under den tid på året då det är störst chans att fånga en stor fisk, vilket varierar beroende på art.

För att bli en bra specimenfiskare krävs därför en stor grundläggande fiskeskicklighet, men också en stor kunskap om olika arters vanor och beteende. För att lyckas med flera olika arter krävs det dessutom stor flexibilitet och timing. Allt detta gör att specimenfisket är ett av de mest krävande, omväxlande och intressantaste sätten att bedriva sportfiske på.

(Text lånat från http://ww.specimen.se)

Share This
Specimenfiske