I många år har den gamla slussleden nere i gamle dal, lockat till sig friluftsliv, och på senaste 10-15 åren, så har intresset ökat med fiske i dammen.

Många företag och även andra föreningar har utnyttjat detta till lite rekreation för sin personal eller medlemmar.


Så här fungerar det:

  • Man kontaktar Sjöfartsverket för tillstånd att arrendera vattnet.
  • Man ser till att ha tillstånd för utsättning av fisk (Behöver ni inte göra, för det gör Undertecknad varje år åt alla ) Men ni skall känna till det.
  • Man bokar fisken via Antens fiskodling AB.

Nyheten för er som arrenderat vattnet tidigare år är att p.g.a. av det utbredda tjuvfisket av ICKE behöriga entusiaster, har STV nu befogenheten att ta beslag och göra polisanmälan på dessa tjuvfiskare!

STV har i dagarna fått förordnanden som även innefattar detta vatten, och när Sjöfartsverket godkänt erat evenemang, så kan ni kontakta oss, för att få hjälp med bevakningen.

Självklart kommer klubben att vilja ha en symbolisk summa för besväret, storleken på detta beror på i  vilken omfattning ni vill ha våran hjälp.

Kontakta: Bevakningsansvariga eller ordföranden för mer information

Timo Granqvist Ordförande Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg

Din shoppingvagn
NyheterSTV kan erbjuda er hjälp I Gamle dal`n!