Den 20/11 kl 18.30-20.30

Plats: Medborgarskolans lokaler Storgatan 19.

Motioner från medlemmar skickas senast 2 veckor före mötet till:

timo.granqvist@bredband.net

Din shoppingvagn
NyheterSTV kallar härmed Styrelsen till budgetförhandlingar.