Vad vill Älvräddarna?

  • Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv.
  • Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft.
  • Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den som producerar väldigt lite el men förstör viktiga vattendrag.
  • Strömmande vattendrag kan (om den restaureras och befrias från vattenkraft) bli en viktig grundplåt för glesbygdens försörjning. Detta i form av hållbar sportfisketurism, ekoturism, forspaddling, forsränning osv.
 

Vad gör Älvräddarna?

Älvräddarna informerar politiker, myndigheter och allmänhet, deltar i olika samråd och seminarier, deltar i domstolsförhandlingar, kontrollerar befintliga vattenkraftstillstånd, tillsynsanmäler och polisanmäler vid behov, agerar rådgivare åt fiskevårdsföreningar, utför utredningar, kontrollerar sanningshalten i elbolagens marknadsföring m.m Gå till Älvräddarnas sida för att läsa mer.

Din shoppingvagn
NyheterSTV Sponsrar Älvräddarna även under 2016