Ur sportfiskesynpunkt är Trollhättan och Vänersborg lyckligt lottade. Ett flertal sjöar, jämte Göta älv, skapar tillsammans med den närbelägna Vänern och västerhavet en stor sportfiskepotential. Själva kärnan är naturligtvis Göta älv, som likt en pulsåder rinner genom båda kommunerna. 1,5 mil älv, 28 km å och 11 km2 sjö med rika fiskbestånd av 30-talet olika arter! Allt från abborre, gös och gädda – via diverse karpfiskar – till öring och lax gör att detta är mycket fina fiskevatten.

Till STVs främsta uppgifter hör bl.a att bevaka fiske- och vattenvårdsfrågor i regionen – samt inte minst att erbjuda högkvalitativa och lättillgängliga sportfiskemöjligheter till rimliga kostnader. Idag möjliggör sålunda ett medlemskap i STV ett helt års sportfiske i Göta älv mellan Vargön och Trollhättan samt Nossan.

Alla barn upp till 12 år fiskar gratis i våra vatten (Ej Lillån och Laxfisket).

KORTFÖRSÄLJNINGSTÄLLEN

Snäjk

Karlslundsgatan 8  463 32 Vänersborg
Tel. 0521 – 140 40  Tel. Fiske 0521 – 22 04 90 Fax 0521 – 22 04 9

Fiskeshopen
Storg. 29 461 30 TROLLHÄTTAN   Tel. 0520 – 361 15

Grästorps Järnhandel AB
Bankgatan 1  467 30 Grästorp  Tel.0514 – 587 70  Fax 0514 – 103 68

Visit THN AB
Box 901   461 29 Trollhättan

Nya Vapenaffären
Löfgrens Center  Norra Överby  461 70 Trollhättan
Tel. 0520 – 977 70  Fax 0520 – 977 71

 
Köp dygnskort via iFiske
Dagskort till Laxfisket (Köp med betal-SMS: Skicka ett SMS med texten FISKA DY30 till 72456 Kostnad 100sek)
Dagskort till Fredriks Sjö, se regler under våra vatten/Fredriks sjö
Fiskekort Lillån: http://www.sportfiskarna.net/index.php/vara-vatten/regler-for-lillans-flugfiske

 

Din shoppingvagn
Våra Vatten