​Lipered ligger ca 10 km söder om Trollhättan vid samhället Sjuntorp. Vattnen var tidigare ett kortfiskevatten, men ingår numera i medlemskortet. Vattnen omfattar tre sammanlänkade småsjöar. Alsjön, Småvattnet och Liperedssjön samt Smörsjön (även kallad Smörsömlingen).Sjöarna är ganska näringsfattiga och terrängen runt dem ,som delvis är naturskyddad, präglas av relativt orörd barrskog. Hit söker sig inte enbart sportfiskare utan fritidsaktiva människor av alla slag.

Fiskfaunan omfattar tämligen ordinära bestånd av gädda, abborre, mört, löja och sutare.

Alla barn upp till 12 år fiskar gratis i våra vatten (Ej Lillån och Laxfisket).

Ålen är rödlistad, och fredad i alla våra vatten!
På Lipered, är det absolut förbjudet med bensin/diesel driven båtmotor
 

Pin It on Pinterest

Share This
Lipered