​Lipered ligger ca 10 km söder om Trollhättan vid samhället Sjuntorp. Vattnen var tidigare ett kortfiskevatten, men ingår numera i medlemskortet. Vattnen omfattar tre sammanlänkade småsjöar. Alsjön, Småvattnet och Liperedssjön samt Smörsjön (även kallad Smörsömlingen).Sjöarna är ganska näringsfattiga och terrängen runt dem ,som delvis är naturskyddad, präglas av relativt orörd barrskog. Hit söker sig inte enbart sportfiskare utan fritidsaktiva människor av alla slag.

Fiskfaunan omfattar tämligen ordinära bestånd av gädda, abborre, ål, mört, löja och sutare.

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Vi testar en "NY" app. Denna gången en PWA variant.

Denna ska fungera lika bra på alla enheter.

1.Läs av QR-koden med mobilen
2. Spara på hemmaskärmen
3. Klart.

Share This
Lipered