Reglerna uppdaterade Mars 2022.

FISKEKORT för Trollhättans Laxfiske ingår ej i STV-medlemskapet. Årskort (500kr, period 1/4 – 14/10) köps hos Fiskeshopen i Trollhättan (kräver medlemskap i STV, uppvisa medlemskort). Dagkort (100kr) löses via iFiske:  https://www.ifiske.se/fiskekort-gota-alv-trollhattan-laxstrackan.htm

Ålen är rödlistad, och fredad i alla våra vatten!

Fiskesäsongen är mellan 1 april till 14 oktober.
Fiske får endast ske mellan tiderna: 1/4-31/8: Kl. 05.00 till 23.00; 1/9-14/10 Kl. 05.00 till 21.00 (Nattfiske är absolut förbjudet).
Lägsta ålder för att fiska är 16 år. Gäller såväl med som utan målsmans sällskap.
Flytväst ska bäras vid all typ av fiske (Enl. regler från Vattenfall).

Totalt får två (2) laxar per person och dygn fångas (gäller fiskar som avlivas och behålls).
När två laxar fångats och avlivats skall fisket avbrytas.
Max 20 laxar får avlivas och behållas per fiskare under pågående säsong.
Vid uppfylld kvot får fiske bedrivas med hullinglös krok och återutsättning.
Återutsatta laxar skall registreras med uppskattad längd & vikt.
Öring och regnbåge räknas inte in i kvoten.
Minimimått för Lax är 45 cm, Öring 45 cm och Gös 45 cm. All fisk som understiger dessa mått ska släppas
tillbaka oskadad.

All ädelfisk SKALL rapporteras till Fiskeshopen (även återutsatt fisk).
Fiskeshopen hjälper gärna till med vägning och mätning i butiken (Telefon 0520 – 36115, öppettider se nedan). Fångsten ska rapporteras senast inom 3 dagar efter fångst. Då ska art, kön, vikt, längd, eventuell fettfena på lax, fångstmetod och bete anges.

All lax med fettfena är fredad mellan 1 september och 14 oktober och skall återutsättas död eller levande.

Ryckfiske är absolut förbjudet enligt svensk lag! All felkrokad fisk ska sättas tillbaka (med felkrokad fisk menar vi där kroken inte sitter i munnen).

Största tillåtna storlek på krok (måtten avser avståndet från skaftet på kroken till spetsen) är för tre- och dubbelkrok 9mm, Enkelkrok 13mm.

Vid spinnflugfiske ska tafsen vara minst vara 50 cm. Lina till sänke skall ha lägre brottstyrka än huvudlinan.

Kast mer än 45 grader uppströms är förbjudet.

Spö i hand gäller. Det är förbjudet att ställa ifrån sig spöet vid pågående fiske.

Vid landning av fisk skall man använda håv eller ”taila” fisken. Huggkrok är förbjuden.

Fisk som fångas får ej saluföras.

Den som bryter mot dessa regler riskerar att få sitt fiskekort indraget samt att bli avstängd från fortsatt fiske upp till 5 år. Enligt svensk lag har vi rätten att göra beslag samt polisanmäla allt tjuvfiske.

För allas trivsel – fiskeplatsen ska lämnas i samma skick som när du kom (gärna bättre).
Fiskeplatsen skall vara en plats som det är trevligt att återvända till! Sportfiskaren är också naturvårdare. Fiskeplats får ej uppehållas hela dagen av en och samma fiskare.
Byt fiskeplats regelbundet.
Markering av fiskeplats är förbjudet.

Vid frågor oklarheter, misstänkt tjuvfiske eller om du har synpunkter som kan förbättra fisket kontakta gärna Laxfiskeansvariga:
Stefan Olsson 070-405 14 76
Robin Torstensson 076-240 83 90
Carl-Johan Antonsen 076-367 45 52
Fiskeshopen: 0520-36115 (Mån-Fre 10:00-18:00, Lör 10:00-13:00) För fiskerapporter

Din shoppingvagn
Trollhättans Laxfiske