Fiskesäsongen är mellan 1 april till 14 oktober.

Fiske får endast ske mellan tiderna:
* 1/4-31/8: Kl. 05.00 till 23.00
* 1/9-14/10 Kl. 05.00 till 21.00

(Nattfiske är absolut förbjudet)  

– Lägsta ålder för att fiska är 16 år. (Gäller såväl med som utan målsmans sällskap.)
– Flytväst ska bäras vid all typ av fiske. (Enl. regler från Vattenfall)

Totalt får max två stycken ädelfiskar per person och dygn fångas (gäller fiskar som avlivas och behålls).  Med ädelfisk avses lax, öring, regnbåge. När två ädelfiskar fångats och avlivats skall fisket avbrytas. Minimimått för Lax är 50 cm, Öring 45 cm och Gös 45 cm.

All fisk som understiger dessa mått ska släppas tillbaka oskadad.  All ädelfisk SKA rapporteras till Fiskeshopen (även återutsatt fisk). Fiskeshopen hjälper gärna till med Vägning och mätning i butiken (Telefon 0520 – 36 11 5 öppettider se nedan).
Fångsten ska rapporteras senast inom 3 dagar efter fångst. Då ska art, kön, vikt, längd, fångstmetod och bete anges.

Honor med fettfena är fredade mellan 1 september och 14 oktober skall återutsättas.

Ryckfiske är absolut förbjudet (enl. svensk lag)! !! All felkrokad fisk ska sättas tillbaka (med felkrokad fisk menar vi, där kroken inte sitter i munnen ). För att motverka ryckfiske så är flätlina förbjuden.

Största tillåtna storlek på krok (måtten avser avståndet från skaftet på kroken till spetsen) är för: Trekrok l0mm, Enkelkrok l5mm. Vid spinnflugfiske ska tafsen vara minst vara 50 cm.

Vid landning av fisk, skall man använda håv, eller ”taila” fisken. Huggkrok är förbjuden.

Den som bryter mot dessa regler riskerar att få sitt fiskekort indraget samt att bli avstängd från fortsatt fiske upp till 5 år.
Och enligt svensk lag, så har vi rätten att göra beslag, samt polisanmälan på allt tjuvfiske.

För allas trivsel – fiskeplatsen ska lämnas i samma skick som när du kom (gärna bättre)!

Fiskeplatsen skall vara en plats som det är trevligt att återvända till! Sportfiskaren är också naturvårdare! Fiskeplats får ej uppehållas hela dagen av en och samma fiskare. Byt fiskeplats regelbundet.  Markering av fiskeplats är förbjudet.
Vid frågor oklarheter, misstänkt tjuvfiske eller om du har synpunkter som kan förbättra fisket kontakta gärna Laxfiskeansvariga.

Stefan Olsson 0704051476,    Fredrik Karlsson 0763279604,
Robin Torstensson 0762408390,   Carl-Johan Antonsen 0763674552

FiskeShopen: 0520-36115 (Mån-Fre 10:00-18:00, Lör 10:00-13:00)  För fiskerapporter.

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Adressuppgifter

Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg,
C/O Lars Holmgren, Flundregatan 12,
46133 TROLLHÄTTAN

Leasad Webbsida


Levererad i samarbete med THN Data

Share This
Trollhättans Laxfiske